Aavo ja Neeme Otsa 15. mail toimuv trompetitund on XXXII Rahvusvaheliste Trompetipäevade koolitusprogrammi osa. com/watch?v=3KzJMPKsFiE Aavo ja Neeme Otsa avatud trompetitund zoomis 15. mail 2021 kell 14. 00

Aavo ja Neeme Otsa avatud trompetitund zoomis 15. mail 2021 kell 14.00


15. mail toimuv trompetitund on XXXII Rahvusvaheliste
Trompetipäevade koolitusprogrammi osa.

Head kolleegid õpetajad, muusikakoolide ja noorteorkestrite trompetiõpilased.  

 

EMTA õppejõuna kutsun huvilisi trompetitundi. Meile on eeskujuks
ja innustuseks kuulsa USA professori Vincent Cichowicz´i üleskutse:
„Back to basics“.  

 

Põhitõdede järgimine trompeti õpetamisel on oluline kõigil
tasanditel – algõppest professionaalideni.  

2012. aastal salvestatud „Tuulefantaasia“ DVD - l oli kõige
nooremate õpilaste tunnis peateemaks „ Õige algus on pool võitu“.  

 

Mul on hea meel, et üheksa aastat tagasi salvestatud videol
mänginud õpilased jätkavad edukalt haridusteel, nendest
Laur Keller on jõudnud õpingutega Berliini (Hochschule für Musik
Hanns Eisler). 

 

Teen ettepaneku minu 2012. aastal „Tuulefantaasia“ DVD- le
salvestatud trompetitundi vaadata enne meie 15.05.2021
kell 14.00 algavat online kohtumist. 

Meil, õpetajatel, on plaanis koos tänaste õpilastega üle korrata
need põhitõed.  

 

15. mail toimuv trompetitund on XXXII Rahvusvaheliste
Trompetipäevade koolitusprogrammi osa. Tutvustan online
tunnis osalevaid õpilasi ja õpetajaid: 

 

Hugo Blaat –  Viimsi Muusikakooli esimene klass 

 

Triin Ustav – Tallinna Muusikakeskkool viies klass
(endine Viimsi MK õpilane).  

 

Sander Laasma – Viimsi Muusikakooli viies klass 

 

Jan Marius Laur – Viimsi Muusikakool seitsmes klass 

 

Õpetajad: 

Aavo Ots -  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, 
Tallinna Muusikakeskkool ja Viimsi Muusikakool 

Neeme Ots – Tallinna Muusikakeskkool, Tallinna Muusikakool,
Viimsi Muusikakool 

  • Lahtimäng ja harjutamine 
  • Iseseisva koduse töö tähtsuse selgitamine 
  • Legato mänguvõte – trompetimängu kõigi tehnikate alus 
  • Fraseerimise teooria, tooni juhtimine, praktilised harjutused,
    artikulatsioon 
  • Väljendusrikkus musitseerimisel – kõla ilu ja emotsionaalsus 
  • Sõrme- ja keeletehnika 
  • Näidistund esimese aasta õpilase Hugo Blaatiga 

 

Lugupidamisega

Aavo Ots

 

Zoomi link

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eamt.ee%2Fots&data=04%7C01%7C%7
Cd0f0ba35f42b47dde68b08d9138fb07e%7C84df9e7fe9f640afb435
aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637562330131834959%7CUnkno
wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzI
iLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=amsIiYGY
l1X6eYf1rUXoi7dhb8bdKA5NVkuhbwy34lk%3D&reserved=0

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3KzJMPKsFiE

Üldtutvustuseks
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu eelkäijaks on Eesti Lauljate Liidu Puhkpillimuusika sektsioon, mis asutati aastal 1921. Iseseisev ühing registreeriti aprillis 2003.

Ühingu missioon
Puhkpillimuusika kui rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, loovuse ja eneseteostuse pakkumine, järelkasvu tagamine ja üldsuse huvi tõstmine puhkpillimuusika vastu.

Tegevussuunad
Tegutsevad toimkonnad ja mentorid, toetatakse kollektiive, peetakse noodikogu, toetakse projekte, töötab kutsekomisjon ja hindamiskomisjon, tunnustatakse dirigente.

Kontaktandmed
MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Roosikrantsi 13, Tallinn 10119
vastutav sekretär Valdo Rüütelmaa
50 64 898

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Aavo ja Neeme Otsa

Head kolleegid õpetajad, muusikakoolide ja noorteorkestrite trompetiõpilased      EMTA õppejõuna kutsun huvilisi trompetitundi 15. mail toimuv trompetitund on XXXII RahvusvahelisteTrompetipäevade koolitusprogrammi osa.

Aavo ja Neeme Otsa avatud trompetitund zoomis 15. mail 2021 kell 14. 00

www.puhkpy.ee © 2018 Eesti Puhkpillimuusika Ühing »