EST-NOK 2012 Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursi eesmärgiks on populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade noorte puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast. D-KATEGOORIA TULEMUSED SELGUNUD !!! write(' '+ts1+ts2+ts3+' '); vald[no-Smpam)o.ryytelmaa@mail.ee EST-NOK 2012 pildigalerii EST-NOK 2012

EST-NOK 2012

Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursi eesmärgiks on populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade noorte puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast. D-KATEGOORIA TULEMUSED SELGUNUD !!!

EST-NOK 2012

 

D-kategooria (kuni 13-aastaste orkestrid) konkurss 11.02.2012.a. Tartus, EV Haridus. ja Teadusministeeriumi saalis:

 

®ürii, koosseisus Kaspars Stankevics (Ulbroka ja Kekava muusikakoolidest Lätist), Priit Sonn ja Valdo Rüütelmaa, langetasid otsuse järgnevalt:

 

- Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri juuniorkoosseis (dirigent Sirly Illak):

I koht, 1-kategooria, Kuld-diplom,

kutse esinema Estonia Kontserdisaali 17.03.2012

 

- Tartu Mart Reiniku Kooli puhkpilliorkester

(dirigendid Lembit Leetna ja Jaan Tilgar):

II koht, 1-kategooria, Kuld-diplom,

kutse esinema Estonia Kontserdisaali 17.03.2012

 

- Viljandi Muusikakooli puhkpilliorkestri ettevalmistusorkester

(dirigent Bert Langeler, abilised Külli Teearu ja Arno Anton):

III koht, 2-kategooria, Hõbe-diplom

 

- Tartu Tamme Gümnaasiumi puhkpilliorkester (dirigent Gunnar Pettaig):

2-kategooria, Hõbe-diplom

 

- Kose Pasunakoori ettevalmistusorkester (dirigent Olev Roosa):

3-kategooria, Pronks-diplom

 

Kommentaariks lisasid ¾üriiliikmed:

- mängutase oli selgelt ootustest kõrgem,

- võitajd on kõik, kes julgesid konkursile tulla,

- soovivad kõigile õnne esimeste sammude puhul "suurel laval" ja avaldavad lootust kõiki mängijaid ka aastakümnete pärast orkestrites mängimas näha.

 

Pildid orkestritest leitavad SIIT.

EST-NOK 2012
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri juuniorkoosseis.
EST-NOK 2012

 

EST-NOK 2012 tervitus

 

Pillimäng on mõnu ja rõõm. Pillimäng on lõõgastus peale tööd ja mõtete meeldivatele radadele suunamise vahend. Jah, muidugi on see vahel ka raske ja tüütu, kuid raskustele järgneb alati veel suurem rõõm ja mõnu õnnestunud esinemisest, paremast kõlast, uuest elamusest, senitundmata stiilist või kõlavärvist, avastatud muusikast. Koos sõpradega saab korda saata midagi senisest erilisemat, muusika on elustiil, milleta end ühel hetkel enam tervikuna ei tunne.

 

Mul on hea meel noorte üle, kes osalevad konkursil EST-NOK 2012. Nendeni on kindlasti eelmises lõigus kirjeldatud mõtted jõudnud. Mitte et nendele muid ahvatlusi kõrvale ei tekiks, aga oluline avastus on tehtud ja kinnistumas. Eriti hea meel on kuni 13-aastaste mängijate kooslustest, kes nüüd varem koos musitseerimisest ja pingutamisest osa saavad.

 

Olge te kõik tervitatud ja „punn pilli" :-) !!!

 

Toomas Peterson

EPÜ juhatuse esimees

 

 

Eesti Noorteorkestrite Konkursi EST-NOK 2012 juhend

Konkurss D-grupis toimub 11. veebruaril 2012 EV Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis Munga 18, Tartu.

 

Konkurss A,B,C-gruppides toimub 17. märtsil 2012 Estonia Kontserdisaalis, Estonia pst. 4, Tallinn.

Eesti Noorteorkestrite Konkursist võivad osa võtta kõik Eesti Vabariigi noorte puhkpilliorkestrid, kelle liikmed vastavad reglemendis esitatud nõuetele. Vastavalt tulemustele omistatakse konkursil orkestritele kuld-, hõbe-  või pronksdiplom ja I, II või III kategooria. Kui orkester ei soovi praegu kehtivat kategooriat muuta, ei pea seda tegema.

Orkestreid hinnatakse järgmistes gruppides:

D. grupp - kuni 13. aastastest mängijatest koosnevad puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid mängijaid.

Läbiviimine Tartus, 11. veebruaril 2012.
Parim(ad) esinevad ¾ürii otsusel Estonia Kontserdisaalis (17.03.2011.a.).

C. grupp - kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad algastme muusikakoolide ja üldhariduskoolide puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid või 10%+1 vanemaid mängijaid.


B. grupp -  kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad piirkondlikud ja maakondlikud puhkpilliorkestrid. Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid mängijaid.

A. grupp – kuni 25. aastastest mängijatest koosnevad kesk- ja kõrgemataseme muusikakoolide puhkpilliorkestrid (kaasa arvatud ENPO ja Lõuna-Eesti NPO). Kaasa võivad mängida 10 % +1 vanemaid mängijaid.

NB! Konkursil ei tohi osaleda kutselisi mängijaid, kes töötavad kutselises orkestris, ansamblis või solistina, sõltumata töösuhte vormist. Orkestri eksimisel nimetatud nõude vastu, orkester diskvalifitseeritakse. Orkestrite lõpliku paigutuse gruppides otsustab EPÜ juhatus. Kui B. ja C. grupi orkestrikoosseisus on rohkem kui 10%+1 vanemaid mängijaid, kvalifitseerub orkester automaatselt A gruppi.

NB! Kõikidel mängijatel peavad kaasas olema pildiga isikut tõendavad dokumendid, mida konkursi korraldustoimkonna liikmed võivad soovi korral kontrollida.

Diplom ja kategooria omistatakse ¾ürii poolt määratud keskmise hinde alusel (saja punkti süsteemis). Orkestreid hindab rahvusvaheline ¾ürii.

1. Kulddiplom ja I kategooria 80 – 100 punkti
2. Hõbediplom ja II kategooria 65 – 79 punkti
3. Pronksdiplom ja III kategooria 50 – 64 punkti
®ürii hindab: 1. Balanssi ja dünaamikat
                      2. Muusikalist kujundust
                      3. Intonatsiooni

                      4. Artikulatsiooni
                      5. Rütmi ja tempot
(Iga elemendi eest on võimalik saada kuni 20 punkti)

Kohustuslik on esitada igas kategoorias üks nimetatud teostest:

Eesti lastelaul – Igaühel oma pill

John Blanken – Circus Bamboni 4.osa

Priit Raik – Kuuvalgus

Steffen Burkhardt

 

D grupis

 

C grupis

 

Priit Raik – Mõtlik hetk

Larry Dahen – British Isle Suite 3.osa

 

B grupis

 

Priit Raik – Kodune viis

Jan Bosveld – Fincastle Overture

 

A grupis

 


Lisaks kohustuslikule teosele on orkestritel võimalus ettekanda omal valikul orkestrirepertuaari ajalimiidi ulatuses. Esinemisaega on D ja C grupis kuni 15 minutit
B grupis kuni 20. minutit ja A grupis kuni 25 minutit (lisaks igas grupis 5 minutit orkestri lavale ülespanekuks). Laval on olemas suuremad löökpillid (trummikomplekt, 4 timpanit,  suur trumm, ksülofon, kellamäng ja kokkuleppel ka teisi löökpille, mille nimekiri avaldatakse eraldi). Iga ülemängitud minut võtab orkestrilt maha 3 punkti.

Orkestrite registreerimine konkursiks kuni 1. veebruarini 2012 mailile

 

Konkursist osavõtumaks orkestri kohta:
C ja D grupis 80 eurot (EPÜ liikmetele 40 eurot)
B grupis 100 eurot (EPÜ liikmetele 50 eurot) 
A grupis 120 eurot (EPÜ liikmetele 60 eurot).

Osavõtumaks tasuda Eesti Puhkpillimuusika Ühingu arvele Ühispank
a/a 10220036949015 hiljemalt 1. veebruariks 2012, märgusõnaga “EST – NOK 2012”.

 

Iga orkester peab esitama Eesti Puhkpillimuusika Ühingule 1. märtsiks 2012 trükitud kava koos prognoositava ajalise kestvusega ning nimekirja, kuhu on märgitud orkestri nimi, dirigent(id), mängijate nimekiri sünniaja ja pilliga, mida mängib. Mängijate nimede juurde märkida, kes õpivad kesk- ja kõrgemaastme muusikaõppeasutustes.

 

 

 

Konkursi koordinaator

Valdo Rüütelmaa

mob. 50 64 898

           

Üldtutvustuseks
Eesti Puhkpillimuusika Ühingu eelkäijaks on Eesti Lauljate Liidu Puhkpillimuusika sektsioon, mis asutati aastal 1921. Iseseisev ühing registreeriti aprillis 2003.

Ühingu missioon
Puhkpillimuusika kui rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, loovuse ja eneseteostuse pakkumine, järelkasvu tagamine ja üldsuse huvi tõstmine puhkpillimuusika vastu.

Tegevussuunad
Tegutsevad toimkonnad ja mentorid, toetatakse kollektiive, peetakse noodikogu, toetakse projekte, töötab kutsekomisjon ja hindamiskomisjon, tunnustatakse dirigente.

Kontaktandmed
MTÜ Eesti Puhkpillimuusika Ühing
Roosikrantsi 13, Tallinn 10119
vastutav sekretär Valdo Rüütelmaa
50 64 898

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

EST-NOK 2012

D-kategooria (kuni 13-aastaste orkestrid) konkurss 11 02 Eesti Noorte Puhkpilliorkestrite Konkursi eesmärgiks on populariseerida puhkpillimuusikat ja saada ülevaade noorte puhkpilliorkestrite hetkeolukorrast. D-KATEGOORIA TULEMUSED SELGUNUD !!!

EST-NOK 2012

www.puhkpy.ee © 2018 Eesti Puhkpillimuusika Ühing »