KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE

Vastavalt Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna otsusele kuulutab Eesti Puhkpillimuusika Ühing koostöös Eesti Kooriühinguga välja konkursi Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) peadirigendi kohale ajavahemikuks 01.09.2013-01.09.2018.

KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE

EPÜ juhatuse esimees Harry Illak 17. mail 2013

Vastavalt Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna otsusele kuulutab Eesti Puhkpillimuusika Ühing koostöös Eesti Kooriühinguga välja konkursi Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) peadirigendi kohale ajavahemikuks 01.09.2013-01.09.2018.

Valimised toimuvad lähtudes vabariiklike noortekollektiivide peadirigentide valimise reglemendist.

 

PROTSEDUUR

 • Kuulutada Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstilise juhti / peadirigendi koht vakantseteks alates 1. septembrist 2013
 • Kuulutada välja konkurss Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstilise juhti / peadirigendi kohtale 17. mail 2013.a.
 • Kandideerijatel esitada kandideerimiseks vajalikud dokumendid 17. juuniks Eesti Kooriühingusse, postiaadress Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn.
 • Konkursi kuulutus avaldada vähemalt ühes üleriigilises päevalehes, kultuuriväljaannetes, Kooriühingu kodulehel ja Eesti Puhkpillimuusika Ühingu kodulehel.
 • Eesti Kooriühingu muusikatoimkond vaatab laekunud avaldused läbi 2013.a. juunikuu jooksul.
 • Tulemused teatatakse 30. juuniks 2013.a.
 • Muusikatoimkonna arutelul ei osale Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna liige, kes ise kandideerib. Eesti Puhkpillimuusika Ühingule võidakse teha ettepanek saata sellele koosolekule teine esindaja (soovitavalt juhatuse liige).
 • Arutelul võib viibida orkestri esindaja sõnaõigusega.
 • Vajadusel kutsub muusikatoimkond kandidaadi vestlusele.

Kandideerida võivad kõik orkestrijuhid, kes vastavad esitatud nõuetele ning kellel on konkreetne arengu- ja tegevuskava tööks Eesti Noorte Puhkpilliorkestriga järgneval viiel aastal.

Kandideerimiseks tuleb ESITADA hiljemalt 17. juuniks 2013.a. Eesti Kooriühingusse Roosikrantsi 13:

 • Vabas vormis vastav avaldus, mis sisaldab ka viidet palgasoovile
 • CV senise loomingulise tegevuse ja saavutuste kohta
 • Dirigendi kutsekvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia – nõutav vähemalt IV kutsekvalifikatsioon
 • Oma ettepanekud kollektiivi arengu- ja tegevuskava kohta järgnevaks viieks aastaks (Oma kunstilise ettekujutuse ja tööplaani projekt kollektiivi järgneva viie aasta arengusuundade ja eesmärkide kohta)
 • Ettepanek kollektiivi II dirigendi koha täitmiseks. Ka II dirigendil nõutav vähemalt IV kutsekvalifikatsioon. Võimalik on ka külalisdirigentide kasutamine erinevates projektides.

Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kunstiliselt juhilt / peadirigendilt ootame:

 • Vastutamist Eesti Noorte Puhkpilliorkestri töö plaanipärase täitmise eest

 

Soovitav:

Varasem töökogemus projektkollektiivi juhina

KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE Vastavalt Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna otsusele kuulutab Eesti Puhkpillimuusika Ühing koostöös Eesti Kooriühinguga välja konkursi Eesti Noorte Puhkpilliorkestri (ENPO) peadirigendi kohale ajavahemikuks 01.09.2013-01.09.2018.
KONKURSS EESTI NOORTE PUHKPILLIORKESTRI PEADIRIGENDI KOHALE
Otsisin ja leidsin tekstilise kodulehe valmistus kvaliteetselt kohta kirjutatud. Vaatasin ringi, et veebilehe valmistamine seda on ka raske hinnata tasub lugeda blogi kodulehe tegemine kujunduslikult aara.ee disainerid milles on viidatud artiklite veebilehe uuendamine firma poolt samavõrd suure kasuteguriga investeering klubi netilehe tegemine kaasaegselt maksimaalselt kestvate tulemustega. zero base cad
Eesti Puhkpillimuusika Ühing - Roosikrantsi 13, 10119 Tallinn tel: 6274455, gsm 5064898